Search
Post Advert

11 December 2017

Job In Dubai Waitress Required For Restaurant

Job in Dubai - Waitress required for restaurant

We need waitresses in Dubai. Please send cv to XXXEXPIREDXXX or whatsapp on mobile number. XXXEXPIREDXXX
Salary Total AED 2000

Phone: XXXEXPIREDXXX

Email: XXXEXPIREDXXX

Salary: 2 000 Dhs